PRIVATUMO POLITIKA Nr. 1                                                            

2018-05-01 redakcija

 1.   ĮVADAS

 1.1. Ši 2018-05-01 redakcijos privatumo politika (toliau – Privatumo politika) numato pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles, kurios taikomos naudojantis www.vaidilosklasika.lt interneto svetaine (toliau – Svetainė), bei prenumeruojant „Vaidilos klasika“ naujienlaiškį.

 1.2. Svetainės savininkė ir administratorė yra VšĮ „Muzikinė erdvė“, juridinio asmens kodas 304292868 (toliau – Bendrovė). 

1.3. „Vaidilos klasika“ siekia apsaugoti savo vartotojų ir klientų privatumą. Ši Privatumo politika yra skirta tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims, kurie naudojasi Bendrovės Svetaine ir/arba bet kokiomis joje teikiamomis paslaugomis.

 2.   BENDROSIOS NUOSTATOS 

2.1. Ši Privatumo politika reglamentuoja Svetainės vartotojo ir kliento pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2.2. Vartotojo ir kliento asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, o tiek kiek ji nereglamentuoja – Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Europos Sąjungos teisės aktai, bei kiti teisės aktai.

2.3. Vartotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika tuo metu, kai jie sutinka prenumeruoti „Vaidilos klasika“ naujienlaiškį, o taip pat teikdami Bendrovei klausimus, pranešimus tiesiogiai Svetainėje arba el. paštu. Su šia Privatumo politika vartotojas ir/arba klientas gali susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje. Vartotojas gaudamas paslaugas ar jomis naudodamasis, sutinka su Privatumo politikoje nurodytomis taisyklėmis. 

2.4. Vartotojas ar klientas, išreiškęs nesutikimą žodžiu ar raštu, bet kuriuo metu gali nesutikti su šia Privatumo politika ir Bendrovė nebetenka teisės tvarkyti vartotojo ar kliento asmens duomenų šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais ir tvarka.

 3.   SLAPUKAI IR JŲ NAUDOJIMAS

3.1.  „Cookies – išvertus iš anglų k. – Slapukai. Slapukas – tai mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja asmens naršyklę kiekvieną kartą asmeniui apsilankius interneto svetainėje. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Svetainėse slapukai naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų interneto svetainėje skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su asmenine informacija. Bendrovė taip pat naudoja slapukus, kad suteiktų asmeniui informaciją, atitinkančią jo pomėgius, ir siekdama palengvinti informacijos ieškojimą, kad asmeniui nereikėtų jau rastos informacijos ieškoti iš naujo kiekvieną kartą prisijungus prie interneto svetainės. 

 3.2. Slapukų aprašymus, jų naudojamus duomenis bei konfigūracijas rasite čia.

 3.3. Naudodamiesi Svetaine vartotojai ir klientai išreiškia sutikimą su nurodytų slapukų naudojimu Svetainėje. Asmuo gali bet kada išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų, kai kurios Svetainės funkcijos ar paslaugos gali neveikti arba veikti netinkamai.

 4.       INFORMACIJOS RINKIMAS, NAUDOJIMAS, KEITIMAS IR TIKSLAI

 4.1. Bendrovės renkami asmens duomenys yra naudojami išskirtinai šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams. Bendrovė gali rinkti šią informaciją: asmens duomenų – vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, su tikslu klientui ir/ar vartotojui siekiant užsiprenumeruoti naujienlaiškius, siekiant Bendrovei pateikti pasiūlymą ar klausimą raštu, žodžiu ar el. būdu.

 4.2. Bendrovė įsipareigoja rinkti vartotojų ar klientų asmens duomenų ne daugiau, nei yra būtina Bendrovės veiklos tikslams bei teisėtiems interesams ir kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos bei kitiems teisės aktams. 

4.3. Jei klientas nuspręstų susisiekti su Bendrove (pavyzdžiui, Svetainėje, el. paštu, telefonu, žinute ar socialiniuose tinkluose), Bendrovė gali užfiksuoti kreipimosi faktą ir gali išsaugoti komunikacijos turinį kartu su vartotojo ar kliento kontaktiniais duomenimis ir Bendrovės atsakymais.

4.4. Norint užtikrinti nuolatinį Svetainės tobulinimą ir vystymą, Bendrovė turi teisę naudoti asmens duomenis ir savo paslaugų tiesioginės rinkodaros tikslais, kai Vartotojas tam neprieštarauja ir išreiškia savo sutikimą. Tiesioginė rinkodara – visos veiklos, kurios įgalina Svetainės administratorių siūlyti paslaugas arba perduoti bet kurias kitas žinias vartotojui ir/ar klientui el. paštu, telefonu arba kitomis tiesioginėmis priemonėmis, siekiant informuoti vartotoją ir/ar klientą arba siekiant gauti iš jo atsakymą, bei visas su tuo susijusias paslaugas. 

4.5.  Vartotojas ar klientas įsigydamas bilietą į bet kurį „Vaidilos klasika“ organizuojamą renginį yra informuojamas ir sutinka, kad „Vaidilos klasika“ renginių metu būtų filmuojama ir/arba fotografuojama. „Vaidilos klasika“ renginių metu surinkta informacija filmuojant ir/arba fotografuojant gali būti išimtinai naudojama tik „Vaidilos klasika“ reklamos tikslais.

 4.6. Atvejai, kuomet Svetainėje yra apdorojama informacija apie klientą ir vartotoją:

Prižiūrint ir tobulinant teikiamas paslaugas, kurios atitiktų vartotojų ir klientų poreikius;

Kuriant vartotojams ir klientams naujus produktus ar funkcijas;

Atliekant tyrimus, leidžiančius tobulinti vartotojams ir klientams teikiamas paslaugas;

Taikant rinkodarą, kad vartotojai ir klientai būtų informuoti apie Bendrovės teikiamas paslaugas;

Siekiant vartotoją ar klientą informuoti apie naujienas, pasitelkiant „Vaidilos klasika“ naujienlaiškį;

 4.7. Vartotojui ar klientui pateikus raštu prašymą, Bendrovė įsipareigoja vartotojui ar klientui suteikti Bendrovės patvirtinimą, jog ji tvarko vartotojo ar kliento asmens duomenis, taip pat suteikti prieigą prie savo asmens duomenų bei teisę su jais susipažinti, sužinoti kokiais tikslais yra tvarkomi vartotojo ar kliento asmens duomenys. Vartotojas ar klientas, pateikęs prašymą raštu, turi teisę reikalauti, kad būtų apribotas jo asmens duomenų tvarkymas. 

 4.8. Vartotojui ar klientui raštu pareikalavus, Bendrovė privalo ištaisyti netikslius asmens duomenis ar šiuos duomenis papildyti. Vartotojas ar klientas taip pat gali reikalauti Bendrovės, jog asmens duomenys būtų panaikinti („teisė būti pamirštam“). 

 4.9. Vartotojui ar klientui raštu pareikalavus atsisakyti „Vaidilos klasika“ naujienlaiškio, Bendrovė nebetenka teisės tvarkyti vartotojo ar kliento, kuris yra  naujienlaiškio „Vaidilos klasika“ prenumeratorius, asmens duomenų. 

 4.10.      Bendrovė papildomai įsipareigoja vartotojų ar klientų pateiktų asmens duomenų neperduoti trečiosioms šalims, kurios veikia ne Bendrovės vardu.

 5.       ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

5.1. Svetainės administratorius vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba dės visas protingas pastangas užtikrinti, jog vartotojo ir/ar kliento pateikiami asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei, kad asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

 6.       BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Ši Privatumo politika galioja nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos. Apie bet kokius Privatumo politikospasikeitimus ir/ar papildymus, kuriuos atlikti Bendrovė turi teisę bet kada, vartotojai ir/ar klientai gali būti informuoti Svetainėje ir/ar elektroniniu paštu.

Kontaktai

„VAIDILOS KLASIKA”
A.JAKŠTO G. 9 , VILNIUS
LT-20123, LIETUVA
+370 672 55095
info@vaidilosklasika.ltIstorija
Kūrėjai